Tłumaczenia

Tłumaczenia ustne
Konsekutywne
Takie tłumaczenie polega na przekładzie pewnej części wypowiedzi mówcy, przekład i tekst oryginalny przeplatają się. Ten sposób tłumaczenia jest przydatny podczas krótszych wystąpień, np. szkoleń, gdzie nieodzowny jest kontakt między uczestnikami i prowadzącym lub w trakcie rozmów i negocjacji handlowych.
 
Wyjazdowe
Ten rodzaj wyróżniamy ze względu na specyfikę tłumaczeń kilku lub kilkunastodniowych - na przykład podczas podróży lub pobytów studyjnych. Tłumacz lub tłumacze towarzyszący stają się niemal członkami grupy, dbają nie tylko o dyskretny przekład, ale pozostają także do dyspozycji w przypadku dodatkowych potrzeb organizatorów.
 
Negocjacyjne
Przy tego rodzaju spotkaniach tłumacz wciela się w rolę mediatora i doradcy angażując wiedzę i kompetencje wybiegające daleko poza zakres czysto językowy. Jeżeli planujesz nawiązać relacje biznesowe lub chcesz zawrzeć korzystny kontrakt z obcojęzycznym partnerem skorzystanie z tego typu usługi - po prostu się opłaci.

Tłumaczenia pisemne
Tłumaczenie pisemne zwykłe nie wymagają uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego.
 
Mogą być to jednostronicowe teksty jak i duże, kilkusetstronicowe dokumenty.
 
Zlecenia wykonujemy zapewniając dobór odpowiedniego, fachowego słownictwa.
 
Gwarantujemy pełną poufność i terminowość realizacji.
 
Najpopularniejszy dziedziny tłumaczeń pisemnych to:
 • tłumaczenia medyczne,
 • tłumaczenia farmaceutyczne,
 • tłumaczenia przyrodnicze,
 • tłumaczenia techniczne,
 • tłumaczenia chemiczne,
 • tłumaczenia informatyczne,
 • tłumaczenia prawne,
 • tłumaczenia finansowe,
 • tłumaczenia bankowe,
 • tłumaczenia marketingowe,
 • tłumaczenia naukowe,
 • tłumaczenia stron internetowych.

Tłumaczenia przysięgłe
Tłumaczenia i uwierzytelnianie dokumentów urzędowych, np. dowodów tożsamości, aktów notarialnych, pism sądowych, dyplomów, odpisów z rejestrów, etc., wymagane przez urzędy, sądy, a także w przypadku zamówień publicznych. Takie tłumaczenie może być wykonane wyłącznie przez tłumacza przysięgłego, który opatruje je imienną pieczęcią i poświadcza podpisem jego zgodność z oryginałem.
Branże
Specjalizujemy się w trudnych tłumaczeniach technicznych i naukowych.
Część naszych klientów to wydziały technologiczne uniwersytetów oraz firmy produkcyjne i dostawcy specjalizujący się w konkretnych obszarach.
 
Tego typu tłumaczenia mogą wykonywać jedynie najwyższej klasy fachowcy, znający fachowe słownictwo oraz posiadający wieloletnie doświadczenie.
 
Dziedziny specjalizacji:
 
 • energetyka,
 • górnictwo i geologia,
 • budowa maszyn,
 • tworzywa sztuczne,
 • nanotechnologie,
 • inżynieria materiałowa,
 • budownictwo,
 • elektronika,
 • automatyka i robotyka,
 • mechanika,
 • transport,
 • telekomunikacja,
 • inżynieria środowiska,
 • informatyka (czytaj szerzej w dziale: lokalizacja).Polecają nas

Kliknij aby przejść do referencji